/ 2 نظر / 11 بازدید
سید@

سلام... خدا به همه کمک کنه...

کوی غریبان

ما همه خوشبختیم، چون خدا را داریم. و خدا سایه ی پر مهرش را به تن خسته ی ما خواهد داد . تو که او را داری !من که او را دارم! چه هراسی ز تن سرد زمستان داریم؟ او به ما صد پنجره خورشید نشان خواهد داد.