طنز ـ طلاق

وقتی طلاق تقسیم میشه!

/ 2 نظر / 41 بازدید
بهانه بودن

وقتي تو در من جوانه ميزني هنگامه اي در من اوج ميگيرد... وجودم به التهابي سنگين مي تپد... حضورت در رگهاي تنم مي جوشد ميخواهم فريادت بزنم ...بخوانمت... با رساترين صدا ترانه ات کنم با شيواترين واژه توصيفت کنم... ميخواهم با بلندترين طنين فرياد کنم درونم را بي تو... اما... اما چگونه بسرايمت که در بند قافيه هاي زمان اسيرم... چگونه بخوانمت با اين صداي نارس و بغض به گلو نشسته و اشک به گونه لغزيده - که اشک شوق است يا درد نميدانم...- کمي زودتر بيا تا براي شانه هايت بگريم بي کسي هايم را... کمي زودتر بيا... سلام جالب بود.. موفق باشید[گل]

حدیث

واقعا جامعه داره به کدام سمت میره؟ بچه های ما در این جامعه زندگی و رشد خواهند کرد، اگر به فکر آینده ی فرزندانمان هستیم باید به حال فرزندان مردم هم دل بسوزانیم و به فکر تربیت دینی آن ها باشیم. ایام رجب است التماس دعای فرج.